Adamsappel

Wat is een adamsappelcorrectie?

De adamsappel is een typisch mannelijk kenmerk. En daarom voor transvrouwen een van de storende aspecten in het uiterlijk. De adamsappel is een gedeelte van het schildkraakbeen wat naar voren uitsteekt in de hals. Dit maakt dat de contouren van de hals niet in de juiste verhouding staan met de vrouwelijke vormen.

Bij een adamsappelcorrectie wordt de opvallende adamsappel gecorrigeerd via een kleine incisie dwars over de adamsappel. Hierdoor ontstaat er een betere halscontour doordat de adamsappel minder zichtbaar is. Belangrijk is om te realiseren dat door de ingreep de toonhoogte van uw stem niet verandert.

Wanneer u ook een stemverhogende ingreep laat uitvoeren, wordt geadviseerd de adamsappelcorrectie daarna te laten plaatsvinden.

Vaak wordt de adamsappelcorrectie gecombineerd met andere Facial Feminization Surgery operaties.

Wanneer bent u geschikt voor een adamsappelcorrectie?

Tijdens het eerste consult bespreekt u met een van onze consulenten wat uw wensen zijn, waarom u de adamsappelcorrectie wilt laten uitvoeren en wat uw specifieke wensen zijn. De consulent voorziet u van alle benodigde informatie over de voorbereidingen, de behandeling, het maximaal haalbare eindresultaat en het verdere hersteltraject van uw ingreep.

Om u een goed beeld te geven van de ingreep, wordt er na het eerste consult een simulatie gemaakt. Dit doen we door het maken van foto’s van de voorzijde en de zijkanten van het gelaat. Met een speciaal simulatieprogramma wordt er vervolgens een model gemaakt van uw hoofd. Hiermee kan de chirurg u een reëel beeld geven van het uiteindelijke resultaat en zijn de details van de ingreep beter uit te leggen. Deze simulatie kost eenmalig €150,-, wanneer de behandeling doorgang vindt, wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw eindfactuur.

Aansluitend op de simulatie wordt er, indien gewenst, nog een afspraak ingepland met dr. W. Verhaege, een van onze, BIG-geregistreerde, plastisch chirurgen. De arts neemt nogmaals het gehele traject met u door en gaat in op de medische kant van de ingreep. Met al deze informatie maakt u uiteindelijk een keuze. Uiteraard luisteren we hierbij naar al uw verwachtingen en kunt u vragen stellen. Dit consult vindt plaats in België. Beide consulten zijn geheel kosteloos en vrijblijvend.

adamsappelcorrectie

Hoe gaat een adamsappelcorrectie in zijn werk?

De adamsappelcorrectie wordt altijd onder algehele narcose uitgevoerd wanneer deze gecombineerd wordt met andere FFS behandelingen. Komt u alleen voor een adamsappelcorrectie, krijgt u enkel een lokale verdoving. Voorafgaand aan de operatie bespreekt de plastisch chirurg een laatste keer alle stappen met u. De arts tekent met een steriele stift de huid af in het te behandelen gebied.

Bij de start van de ingreep wordt er een kleine incisie gemaakt dwars over de adamsappel, onder de kin. Deze incisie is ongeveer drie centimeter breed. De arts slijpt een stuk kraakbeen af van de adamsappel zodat deze niet meer uitsteekt wanneer de huid gedicht wordt. De hoeveel kraakbeen wat afgeslepen wordt, is afhankelijk van de grootte van de adamsappel, maar dit gaat in principe over een aantal millimeters. Tot slot wordt de huid weer gesloten en gehecht met fijne hechtingen.

NAZORG

Wat kunt u na een adamsappelcorrectie verwachten?

Na de adamsappelcorrectie houden we u nog ongeveer drie á vier uur in de kliniek. Het kan ook zijn dat de arts, in overleg met u, het besluit neemt dat het beter is om nog een nacht in de kliniek te verblijven, zodat u 24 uur zorg krijgt. Zeker wanneer u meerdere behandelingen gelijktijdig hebt ondergaan. Zodra u wakker wordt, bevindt u zich in de uitslaapkamer. Hier krijgt u de tijd om bij te komen, worden uw vitale functies gecontroleerd en biedt de verpleegkundige u iets te drinken en eten aan. Wanneer de arts beoordeelt dat uw lichaamsfuncties goed zijn, mag u naar huis. Echter alleen onder begeleiding, ongeacht met welk vervoersmiddel u reist. Wij bellen uw begeleiding op betreft het moment dat u de kliniek mag verlaten.

Bij een behandeling onder narcose kunt u thuis langzaam weer wat eten. Kies hierbij voor licht verteerbaar voedsel (water/thee en beschuit). Probeer daarbij misselijkheid en braken te voorkomen. Dit verkleint de kans op nabloedingen en/of stuwing van de wond. Daarbij is het belangrijk om sowieso veel water/thee te drinken.

Het operatiegebied zal in eerste instantie blauw en wat pijnlijk zijn. Deze klachten nemen na een week vanzelf af. Verder kunt u na de ingreep wat last krijgen van keelpijn. U kunt moeite hebben met praten en slikken. Vaak verdwijnt de keelpijn na ongeveer een week.

De littekens zijn in de periode na de ingreep roodachtig van kleur en soms zelfs wat gezwollen, maakt u zich hier geen zorgen over, dit verminderd met de tijd.

Aanvullende nazorg instructies worden u overhandigd of toegestuurd na het inplannen van de ingreep. Heeft u twijfels over uw mogelijke bijwerkingen, neem dan altijd contact op met de praktijk.

Wij raden u aan om de eerste 2-3 dagen na de ingreep volledig thuis te blijven om te herstellen. Tot ± 6-8 weken na de operatie mag u in ieder geval niet sporten. Probeer zware lichamelijke arbeid en zwaar tillen te vermijden, zodat er zo min mogelijk druk op de wond komt te staan.

Wanneer u weer mag werken of andere activiteiten kunt verrichten, is per patiënt verschillend. Dit kunt u bespreken met uw arts.

Controle afspraken

De dag nadat u naar huis bellen wij u op om te vragen hoe het met u gaat en indien nodig, uw vragen te beantwoorden. Wij plannen op dat moment een controle afspraak met u in na 7 dagen en 14 dagen. Het is altijd mogelijk dat de arts een extra controlemoment wenst om de wondgenezing extra goed te kunnen controleren. Na acht weken komt u op eindcontrole. De eindcontrole wordt gedaan door uw plastisch chirurg.

ADAMSAPPELCORRECTIE VOOR EN NA