Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Diana Verweijen
Intellectuele eigendomsrechten
Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana Verweijen.

Een toestemmingsverzoek kunt u per e-mail sturen naar: info@care-clinic.nl. U kunt ook schrijven naar:

Diana Verweijen
t.a.v. Diana Verweijen
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven worden door Diana Verweijen met zorg samengesteld, evenwel kan voor de juistheid en volledigheid ervan niet worden ingestaan. Diana Verweijen verstrekt, door middel van deze website, louter indicatieve informatie over behandelingen die door Diana Verweijen worden bemiddeld/geadviseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Diana Verweijen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Diana Verweijen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites, die niet door Diana Verweijen worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Diana Verweijen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Diana Verweijen worden onderhouden, wordt afgewezen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Diana Verweijen wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in onze website en/of voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van deze website, is Nederlands recht van toepassing.

Het gebruik van afbeeldingen

Het doel van de impressiefoto’s op deze site, is om informatie over verschillende behandelingen op een eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken. De informatie en impressiefoto’s op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De patiënten hebben toestemming gegeven om deze foto’s te plaatsen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de impressiefoto’s. De praktijk van Diana Verweijen geeft geen garantie voor juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij medische behandelingen is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bij twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met de praktijk van Diana Verweijen.