Wij hanteren de Governance code 2017 zorg 1.1 t/m 1.4

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

1.1 Goede zorg Care Clinic biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. De zorg- en dienstverlening komt tot stand in dialoog en samenwerking tussen de desbetreffende medische dienstverlener en de cliënt. De medische zorgverleners (de arts/chirurg) handelen daarbij in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. De zorg vindt plaats binnen de gegeven financiële mogelijkheden.

1.2 Overeenkomsten Care Clinic levert als private rechtspersoon diensten aan cliënten op basis van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt en een schriftelijke overeenkomst met de zorgverlener. De afspraken over de zorg- en dienstverlening worden schriftelijk vastgelegd in een zorgplan of een cliëntdossier.

1.3 Publiek speelveld Care Clinic draagt bij aan de publieke belangen van de gezondheidszorg door: – op kwalitatief niveau zorg te bieden; – door haar beschikbaarheid en toegankelijkheid; – betaalbaarheid van haar dienstverlening door sober om te gaan met de publieke en private middelen waaruit de zorg bekostigd wordt.

1.4 Professionele ruimte Care Clinic geeft ruimte aan het vertrouwen op het professioneel handelen en het professioneel oordeel van haar (gekwalificeerde) medewerkers en partners. Dit doet Care Clinic vanuit de verwachting dat de medische behandelaars evenwichtig kunnen omgaan met de wensen van de cliënt, hun eigen professionele standaarden en de opvattingen en kosten van de zorg- en dienstverlening.