Over de BIG-registratie

Care Clinic werkt enkel met plastisch chirurgen die geregistreerd zijn in het BIG-register. Dit register is onderdeel van de Wet BIG, wat staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Deze wetgeving dient als bescherming voor de patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Sinds 2 april 2020 is het in Nederland voor individuele beroepen in de geneeskunde verplicht om hun BIG-nummer te vermelden. Daarom staat deze bij iedere arts genoteerd op de website of bij het ondertekenen van een e-mail. Ook mag een patiënt deze opvragen.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Het feit dat wij enkel werken met BIG-geregistreerde chirurgen geeft zekerheid en betrouwbaarheid voor de patiënt. Onze artsen voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen. U weet dus dat de arts waardoor u geholpen wordt gekwalificeerd en bevoegd is om uw operatie of chirurgische handeling uit te voeren.

U kunt al onze artsen terugvinden in het BIG-register. Deze is openbaar en door iedereen te raadplegen.