Second chance gastric bypass

Wat is een second chance gastric bypass?

Een redo-, of revisiechirurgie, kan gedefinieerd worden als de rechtzetting van de gevolgen van een eerdere vermageringsoperatie. Het kan hier zowel gaan om een aanpassing van een reeds eerder uitgevoerde ingreep als om een omvorming van een vroegere situatie. Denk hierbij aan het verwijderen van een eerder geplaatste maagband of het verlengen van een gastric bypass bijvoorbeeld. Hieronder krijgt u meer informatie over de second chance gastric bypass en de bijbehorende voor-en nadelen.

Revisiechirurgie na een gastric bypass

Mensen die het niet volhouden om hun levensstijl en eetpatroon blijvend aan te passen, lopen het risico om na verloop van tijd weer aan te komen. Toch zijn er ook zeldzame gevallen genoteerd van patiënten die opnieuw zijn bijgekomen o.w.v. andere, medische redenen. Voor deze mensen is een revisie-operatie een goed alternatief. In het geval van een redochirurgie na een gastric bypass zijn er meerdere mogelijkheden. De bypass kan verlengd worden, er kan een maagband geplaatst worden of de maag kan opnieuw kleiner gemaakt worden. Al deze operaties worden door een kijkoperatie gerealiseerd.

Wat zijn de voordelen van revisiechirurgie?

Een revisiechirurgie wordt voornamelijk om twee redenen gedaan: extra gewichtsverlies en minder gezondheidsklachten.

Extra gewichtsverlies

Wanneer u een maagverkleiningsoperatie ondergaat, wilt u natuurlijk ook blijvend genieten van de resultaten. Wanneer u, om de één of andere reden, toch niet zoveel bent vermagerd, kan dit een serieuze afknapper zijn. Een revisie-operatie zorgt ervoor dat uw afvalproces opnieuw zal beginnen en leidt hoe dan ook tot veel extra gewichtsverlies.

Vermindering van symptomen van bepaalde ziektes

Niet enkel na een eerste maagoperatie, maar ook na een redo-operatie geniet u van verschillende gezondheidsvoordelen. Patiënten die lijden aan diabetes of een hoog cholesterolgehalte zullen steeds minder symptomen ervaren omdat ze steeds meer zullen afvallen. Het is evenzeer mogelijk dat uw symptomen volledig zullen verdwijnen.

Klachten veroorzaakt door de eerste ingreep verminderen

Sommige mensen zijn overgevoelig voor bepaalde voeding na een maagverkleiningsoperatie. Dit uit zich in frequente maag- en darmproblemen, oprispingen, braken, etc. Langdurig (moeten) leven met deze ongemakken is allesbehalve aangenaam en heeft een negatieve invloed op uw welzijn en dat van uw directe omgeving. Een revisiechirurgie zal ertoe leiden dat deze ongemakken verminderen.

Let op: Care Clinic fungeert als bemiddelaar. Wij adviseren een behandeling aan bij een BMI tussen 29 en 39 omdat de risico van de operatie beperkt wordt. Aanmelding en vervolgafspraken worden aangeboden door heel Nederland. Onze patiënten worden onder de verantwoordelijkheid van en in een bariatrisch centrum in Nederland behandeld.

GASTRIC BYPASS VOOR EN NA FOTO’S