kincorrectie

Wat is een kincorrectie?

De kin is een belangrijk onderdeel van het gezicht. Het bepaalt de contour van uw gezicht en dus ook of het aangezicht mannelijk of vrouwelijk oogt. Zo loopt een vrouwelijke kin in een punt naar het midden van de kin toe. Bij mannen daarentegen loopt de kin vaak in twee punten uit, ongeveer onder de hoektanden. Hiertussen zit een plat gedeelte. Dit maakt dat een mannen kin vaak voller en meer vierkant oogt, waar een vrouwen kin een spitsere vorm heeft.

Een ander voorbeeld is dat de kin van een man verticaal gezien hoger in het aangezicht staat, er is dus meer ruimte tussen de onderlip en de basis van de kin. Een laatste verschil is dat het bij mannen voorkomt dat er een verticale vouw in het midden van de kin zit, ook wel een gespleten kin genoemd. Bij vrouwen komt dit vrijwel nooit voor.

Bij een kincorrectie wordt de kin gecorrigeerd via een intra-orale toegang. Dat wil zeggen van binnenuit waardoor een geen zichtbare littekens te zien zijn. De kin kan in hoogte, breedte en grootte worden aangepast, naar wens van de patiënt. De kincorrectie wordt ook wel “glijdende genioplastiek” genoemd.

De behandeling wordt vaak uitgevoerd in combinatie met een kaakhoekcorrectie.

CONSULT

Tijdens een eerste consult bespreekt u met een van onze consulenten wat uw wensen zijn, waarom u de kincorrectie wilt laten uitvoeren en wat uw specifieke wensen zijn. De consulent voorziet u van alle benodigde informatie over de voorbereidingen, het maximaal haalbare eindresultaat en het verdere hersteltraject van uw ingreep.

Om u een goed beeld te geven van de ingreep, wordt er na het eerste consult een simulatie gemaakt. Dit doen we door het maken van foto’s van de voorzijde en de zijkanten van het gelaat. Met een speciaal simulatieprogramma wordt er vervolgens een model gemaakt van uw hoofd. Hiermee kan de chirurg u een reëel beeld geven van het uiteindelijke resultaat en zijn de details van de ingreep beter uit te leggen. Deze simulatie kost eenmalig €150,-, wanneer de behandeling doorgang vindt, wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw eindfactuur.

Aansluitend op de simulatie wordt er, indien gewenst, nog een afspraak ingepland met een van onze, BIG-geregistreerde, plastisch chirurgen. De arts neemt nogmaals het gehele traject met u door en gaat in op de medische kant van de ingreep. Hij gaat tevens beoordelen of de ingreep mogelijk is in uw situatie. Tot slot bekijkt u samen met de arts de vorm en grootte van de verschillende implantaten en maakt hierin samen een keuze. Uiteraard luisteren we hierbij naar al uw verwachtingen en kunt u vragen stellen.

Beide consulten zijn geheel kosteloos en vrijblijvend.

Hoe gaat een kinvergroting in zijn werk?

De kinvergroting wordt uitgevoerd onder algehele narcose. Voorafgaand aan de operatie bespreekt de plastisch chirurg een laatste keer alle stappen met u. De plastisch chirurg tekent met een steriele stift de huid af van het te behandelen gebied.

Wanneer de ingreep van start gaat, wordt er eenincisie gemaakt aan de binnenkant van de mond. Hierdoor zijn er geen zichtbare littekens. De incisie komt ter hoogte van de kaak, tussen de ondertanden en uw onderlip. Vervolgens wordt via de binnenkant van de mond de kin gecorrigeerd. Afhankelijk van de wensen en het operatieplan wordt de kin bewerkt.

Zagen
Met een microzaag kan de kin worden doorgezaagd van achteren naar voren. Hierbij wordt een stuk bot in de vorm van een hoefijzer van de kin losgemaakt.

Aanpassing in hoogte
Voor een hoogte verkleining wordt er een tweede incisie gemaakt, wederom aan de binnenkant van de mond, parallel aan de eerste snede. Via deze snede kan er een stukje bot verwijderd worden.

Kin versmallen
Wanneer de kin smaller moet worden gemaakt wordt er van het middelste deel van het hoefijzervormige bot een stukje afgehaald. Hierdoor wordt de kin iets puntiger.

Positie van de kin
De kin iets naar voren of naar achteren plaatsen kan gemakkelijk door de kin naar de juiste positie te manoeuvreren. Wanneer de kin op de juiste positie staat wordt deze gefixeerd.

Wanneer de gewenste handelingen zijn uitgevoerd, wordt de incisie gehecht met oplosbare hechtingen. U krijgt de eerste dag een drukverband om de kin heen.

NAZORG

Na de kincorrectie houden we u nog ongeveer drie á vier uur in de kliniek. Het kan ook zijn dat de arts, in overleg met u, het besluit neemt dat het beter is om nog een nacht in de kliniek te verblijven, zodat u 24 uur zorg krijgt. Zodra u wakker wordt, bevindt u zich in de uitslaapkamer. Hier krijgt u de tijd om bij te komen, worden uw vitale functies gecontroleerd en biedt de verpleegkundige u iets te drinken en eten aan. Wanneer de arts beoordeelt dat uw lichaamsfuncties goed zijn, mag u naar huis. Echter alleen onder begeleiding, ongeacht met welk vervoersmiddel u reist. Wij bellen uw begeleiding op betreft het moment dat u de kliniek mag verlaten.

Bij een behandeling onder narcose kunt u thuis langzaam weer wat eten. Kies hierbij voor licht verteerbaar voedsel (water/thee en beschuit). Probeer daarbij misselijkheid en braken te voorkomen. Dit verkleint de kans op nabloedingen en/of stuwing van de wond. Daarbij is het belangrijk om sowieso veel water/thee te drinken.

De verdoving werkt nog tot enige tijd na de ingreep. Omdat er enkel kleine incisies in de mond gemaakt zijn, gaat het herstel spoedig. Wel zult u in de eerste dagen last hebben van wat zwellingen en kan het behandelde gebied er wat blauw uitzien, dit kan de eerste drie dagen wat verergeren, waarna de klachten vanzelf afnemen. Wij adviseren u in ieder geval om de eerste twee dagen na de ingreep het behandelde gebied regelmatig te blijven koelen.

Een ander veelvoorkomende bijwerking is dat patiënten gevoelloosheid kunnen ervaren. Dit trekt vanzelf weg.

Aanvullende nazorg instructies worden u overhandigd of toegestuurd na het inplannen van de ingreep. Heeft u twijfels over uw mogelijke bijwerkingen, neem dan altijd contact op met de praktijk.

Activiteiten

Wij raden u aan om de eerste 2-3 dagen na de ingreep volledig thuis te blijven om te herstellen. Tot ± 6-8 weken na de operatie mag u in ieder geval niet sporten. Probeer zware lichamelijke arbeid en zwaar tillen te vermijden, zodat er zo min mogelijk druk op de wond komt te staan. Wanneer u weer mag werken of andere activiteiten kunt verrichten, is per patiënt verschillend. Dit kunt u bespreken met uw arts.

Controle afspraken

De dag nadat u naar huis bellen wij u op om te vragen hoe het met u gaat en indien nodig, uw vragen te beantwoorden. Wij plannen op dat moment een controle afspraak met u in na 7 en 14 dagen. Het is altijd mogelijk dat de arts een extra controlemoment wenst om de wondgenezing extra goed te kunnen controleren. Na acht weken komt u op eindcontrole. De eindcontrole wordt gedaan door uw plastisch chirurg.